Styret

Styret i fjellklang velges av årsmøtet, og består for tiden av:

MAIL ADRESSE
Kristine Berdal, Leder  kberdal2@gmail.no
Arild Sunde, Nestleder  sunde.arild@altiboksmail.no
Marianne Kvitnes, Sekretær makvit@hotmail.com
Magnhild Hammersland Dagestad, Kasserer magnhild.dagestad@gmail.com
Birthe Christin Scjerven, Styremedlem birthe.christin@gmail.com
Norlisa Trellevik, Styremedlem ntrellevik@hotmail.com
Anja Kalgraf, Styremedlem ala068@gmail.com
Linn Therese Jostem, Styremedlem/instruktøransvarlig linntherese100@gmail.com

 

Leder – Kristine Berdal

Sekretær – Marianne Kvitnes

Nestleder/materialforvalter – Arild Sunde

 

 

Styremedlem – Anja Kalgraff

 

Kasserer – Magnhild Dagestad

Styremedlem – Birthe Schjerven