Styret

Styret i fjellklang velges av årsmøtet, og består for tiden av:

NAVN MAIL ADRESSE
Siv Andersen, Leder siv.andersen11(at)gmail.com
Linda Telle, Nestleder linda.telle(at)gmail.com
Renathe Fagerbakke, Sekretær renathefagerbakke(at)gmail.com
Bjarte Wergedahl, Kasserer bwergedahl(at)gmail.com
Arild Sunde, Styremedlem sunde.arild(at)bkkfiber.no
Dunja Torster, Styremedlem dunja(at)bkkfiber.no
Kristine Berdal, Styremedlem kristine.berdal(at)bkkfiber.no
Linn Therese Jostem, Styremedlem linntherese100(at)gmail.com
Magnhild Hammersland Dagestad, Styremedlem magnhild.dagestad(at)gmail.com